HRV
ENG

OZNAKE ZA KNJIGE

Radi se na komadu lanenog platna koji se kasnije presavije, sašije i ukrasi kiticom. Vez je formiran tako da su razni elementi mljetskog veza: sunašca (cvjetovi), listići, formirani oko grančice, slično kao na kapici (škufiji). Oznake su vezene raznim kombinacijama boja, a oblikovane su tako da služe kao uporabni predmet.
 

 

 

made by Ksenija Banovac Copyright 2008. Suveniri Katja